Cantatedienst 22 oktober

Op DV. zondag 22 oktober begint de morgendienst om 10:00 u. In deze interkerkelijke dienst worden werken uitgevoerd van Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) Stef Tuinstra bespeelt het orgel. Het Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos verlenen hun medewerking. In deze dienst heten we onze eigen gemeenteleden, leden van andere kerken en bezoekers van het Schnitger Festival welkom. Er is gewoon kinderoppas, een kindermoment en kindernevendienst. Na de dienst is er koffie, thee en limonade.