Kerstavonddienst

24 december 2023, 19.45 uur
Martinikerk

Zondag 24 december zal D.V. de jaarlijkse Kerstavonddienst worden gehouden.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

U kunt deze dienst ook digitaal volgen via website: ‘kerkdienstgemist.nl’.

Vanaf 19.35 uur kan worden ingeschakeld.

Deze Kerstavonddienst wordt gehouden in samenwerkingsverband met:

de Tehuisgemeente, Jeruzalemkerk, Oosterkerk en de Wijkgemeente Martinikerk

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door:

Het gospelkoor ‘Repete’ uit Groningen o.l.v. Peter van Dijk,

orgel: Janny de Vries en trompet: Rutger Pereboom.

De collecte in deze dienst is bestemd voor het Leger des Heils/De Open Hof en

wordt van harte bij u aanbevolen.

U kunt aan de collecte deelnemen door middel van:

 1. Bij aanwezigheid in de kerk geven van cash geld tijdens de deurcollecte (bij het verlaten van de kerk na de dienst)
 2. de collectebonnen van uw eigen kerkgenootschap
 3. de Scipio- of GIVT-app (voor kerkleden die hiermee bekend zijn)
 4. de hieronder opgenomen QR-code die naar de tikkie-website zal leiden
 5. Overmaken op IBAN-rekeningnr: NL08RABO0641134894 t.n.v.

  Protestantse Gemeente Groningen; omschrijving: MKKERST

De handelingen voor optie 4 zijn:

 • de QR-code hieronder met uw smartphone inscannen of klik hier
 • u gaat naar de collecte-pagina van de Martinikerk
 • u kiest Kerstavonddienst en vult het collectebedrag in en drukt op ‘Geven’
 • u wordt doorgeleid naar Tikkie voor afhandeling via uw te kiezen bank.