Kerkdiensten zondag 21 juli

Ochtenddienst – 9.30 uur

In deze dienst gaat ds. P.A. Versloot voor. Sander Booij bespeelt het orgel.

 • Welkom
 • Zingen: NLB 315 (staande)
 • Stil gebed (staande)
 • Votum (staande)
 • Groet (staande)
 • Zingen Psalm 102: 11, 12,13
 • Gebod uit Micha 6: 6-8
 • Zingen: Psalm 51: 5
 • Gebed
 • Kindermoment
  • Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen NLB 218
  • Verhaal
 • Schriftlezing: Jona 3
 • Zingen NLB 350: 3,4,
 • Schriftlezing Jona 4
 • Zingen NLB 350: 5, 6,7
 • Preek
 • Psalm 68: 7,11
 • Gebeden
  • Dankgebed
  • Voorbeden
  • Onze Vader (Gezongen NLB 370)
 • Toelichting collecten
 • Collecten
 • Slotlied: NLB 871:1-4
 • Zegen, beantwoord met gezongen “Amen” (NLB 431b) (staande)

Avonddienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat ds. H.C. Marchand voor. Sander Booij bespeelt het orgel.

 • Welkom en mededelingen door de ouderling
 • Aanvangslied Psalm 139b:1,2 (Heer u doorgrondt en kent mij) (staande)
 • Stil Gebed (staande)
 • Votum en Groet (staande)
 • Lied Psalm 139:7,9,14 (Gij hebt mij immers zelf gemaakt)
 • Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing 1 Samuel 1
 • Lied 152 in beurtzang Allen:1,10; mannen 3, 7 vrouwen: 6,8;
 • Prediking Thema: Van God gebeden 1 Samuel 1:20
 • Orgelspel
 • Lied 778:1,2,3,4,5 (Here God ons liefst verlangen)
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 665 (Om Christus wil zijn wij verblijd)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 150a (Geprezen zij God)
 • Zegen, beantwoord met gezongen “Amen” (NLB 431b) (staande)

Wist je dat de orde van dienst ook in onze Scipio app te vinden is, en dat je daar, ook als je geen lid bent van de wijkgemeente, aan de collectedoelen kunt geven? Klik op de knop voor meer informatie!