Kerkdiensten zondag 18 februari

Ochtenddienst – 9.30 uur

In deze dienst gaat dr. E. van ’t Slot voor. Sander Booij bespeelt het orgel. In deze dienst bereiden we ons voor op het Heilig Avondmaal van volgende week.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 122:1,2,3
 • Stil gebed – votum – groet
 • Psalm 121:1
 • Gebed
 • Project kindernevendienst “Met Petrus naar Pasen”
 • Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
 • Schriftlezingen
  • Maleachi 3:1-4
  • Lukas 9:51-55
 • Lied 556:1,2,3,4
 • Preek
 • Lied 544:1,2
 • Voorbereiding heilig avondmaal: lezing I Korinthiërs 11:23-26
 • Lied 377:1,2,3,5
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotzang Psalm 69:9
 • Zegen

Catechismusdienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat dr. T.T.J. Pleizier voor. Johan Smit bespeelt het orgel. Annette Hoolsema en Reinate van Dalfsen zijn de lectores.

 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Ps. 71:3, 7, 8
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied 538:1, 3 en 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Mattheus 22:1-14
 • Lied 379:1, 2 en 3
 • Lezing Gewone Catechismus 93
  Gaat iedereen Gods Rijk binnen?
  Dat is aan God, die liefde is. Wie zijn liefde afwijst, zal niet binnengaan in zijn eeuwige Rijk van vrede en recht. Van hen zegt Jezus: Ik heb jullie nooit gekend.
 • Prediking
 • Lied Ps. 68:1 en 7
 • Geloofsbelijdenis: Lied 340b
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden (tijdens het voorspel van het slotlied)
 • Slotlied Lied 418
 • Zegen (met gezongen ‘Amen’)

Wist je dat de orde van dienst ook in onze Scipio app te vinden is, en dat je daar, ook als je geen lid bent van de wijkgemeente, aan de collectedoelen kunt geven? Klik op de knop voor meer informatie!