Kerkdiensten zondag 21 april

Ochtenddienst – 9.30 uur

In deze dienst gaat ds. Ruth Hartog-Hoogendam voor. Sietze de Vries bespeelt het orgel.

 • Inleidend orgelspel
 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Psalm 65: 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Psalm 65: 2
 • Wetslezing: Deuteronomium 8: 1-11
 • Lied: Psalm 107: 1 en 15
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: David werd gekozen boven alles uit: Lied 171
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Psalm 65
 • Lied 978: 1,2,3 en 4
 • Prediking
 • Lied 747: 1,2, 7 en 8
 • Dankgebed en voorbeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
 • Collecte (aankondiging en rondgang)
 • Lied 981: 1, 3,4 en 5 (staande)
 • Zegen

Kyrieleis, heb medelijden

 1. Kyrieleis, heb medelijden,
  de schepping klaagt, de aarde huilt-
  akkers en weiden: straks woestijnen,
  het voedsel schaars, de grond vervuild.
 2. Kyrieleis, heb medelijden;
  de schepping kreunt, de aarde vraagt:
  gun ons de tijd nog te vermijden,
  dat al wat leeft wordt weggevaagd.
 3. Kyrieleis, heb medelijden;
  de schepping schreeuwt, de aarde zucht-
  hoe konden wij zo bruut ontwijden,
  uw werk: het land, de zee, de lucht?
 4. Kyrieleis, heb medelijden,
  de schepping roept, de aarde smeekt-
  dit is toch niet het eind der tijden,
  nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?
 5. Kyrieleis, heb medelijden,
  de schepping bidt, de aarde hoopt,
  op U, op ons-een jaargetijde,
  dat al ons vuil in schoonheid doopt

(tekst André Troost)

Catechismusdienst – 19.00 uur

In deze dienst gaat ds. P.A. Versloot voor. Sietze de Vries bespeelt het orgel.

 • Afkondigingen door de dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Psalm 145: 5,6
 • Stil Gebed, Votum en Groet
 • Lied: Psalm 100
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing 1: Handelingen 20: 7-12
 • Lied: 518: 2
 • Schriftlezing 2: Efeziers 3: 14-21
 • Lied 518: 3
 • Vraag en antwoord 95 uit de Gewone Catechismus
 • Lied: 518: 4
 • Prediking
 • Psalm 34: 4
 • Geloofsbelijdenis (gezongen 342)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Dienst der offeranden (tijdens het voorspel van het slotlied)
 • Slotlied: 248
 • Zegen (met gezongen ‘Amen’)

Wist je dat de orde van dienst ook in onze Scipio app te vinden is, en dat je daar, ook als je geen lid bent van de wijkgemeente, aan de collectedoelen kunt geven? Klik op de knop voor meer informatie!