Start Noorderlichtkring

Met de Noorderlichtkring gaan we ons verdiepen in de Psalmen aan de hand van het boekje ‘Psalmen in het licht van het Nieuwe Testament’ van ds. D. Grutter. De kringen zijn bedoeld voor iedereen vanaf (ongeveer) 20 jaar oud. Met elkaar lezen we delen uit de Bijbel en verdiepen we ons in de teksten. We proberen te achterhalen wat er staat, wat het betekent en wat het ons in de huidige tijd te zeggen heeft. Daarnaast bieden de kringen volop gelegenheid om lief en leed te delen met elkaar en in gebed bij God te brengen. 

De kringavonden vinden één keer in de veertien dagen plaats en starten vaak met een gezamenlijke maaltijd. Halverwege september zullen we de kringindeling maken. De eerste kringavond zal dan in de laatste week van september zijn.  

Lijkt het je fijn om deel te nemen aan één van de Bijbelkringen? Opgeven kan tot en met 10 september. Neem hiervoor contact op met ons als kringcoördinatoren: 

Marlies Schutte (06 -20 33 18 68) en Marines Klok (06 – 52 67 95 33), noorderlichtkring@wijkgemeente-martinikerk.nl